O nás

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Krupka - Maršov je dobrovolná, nepolitická organizace Českého zahrádkářského svazu (dále jen ČZS) sdružující zájemce o zahrádkářskou činnost. ZO je samostatnou organizací s právní subjektivitou a má plnou způsobilost k nabývání práva uzavírání závazků jak v občanskoprávních, tak i v hospodářských vztazích (tj. může mít vlastní movitý a nemovitý majetek, vystupovat vlastním jménem apod.) pokudto není v rozporu s posláním ČZS a obecně závaznými právními předpisy.

 

Tato osada vznikla usnesením členské schůze dne 17. března 1982 a její výstavba byla schválena 2.2.1982.

 

ČZS je plně demokratické, nepolitické, zájmové, občanské sdružení, které vzniklo v roce 1959, ale jeho historie ve své pěstitelské podstatě sahá téměř do doby Karla IV. Již od 16. století evidujeme první písemné záznamy o pěstitelství a vzniku zahrádek na okrajích měst. Český zahrádkářský svaz pomáhá svým členům s problémy vznikajícími v souvislosti se zahrádkářskou činností ať se jedná opěstitelskou, právní nebo finanční pomoc a má k těmto účelům své odborné poradny. Vede členy k zájmovému využití volného času a velký důraz klade i na sociální využívání zahrádek a na výchovu mladé generace ve vztahu k přírodě. K zabezpečení této činnosti využívá mimo jiné i své odborné komise.

  V galerii nejsou žádné obrázky.