Evidenční čísla zahrádek

Každá zahrada má v naší základní organizaci ČZS Krupka Maršov přidělené evidenční číslo. Evidenční číslo slouží pro jednoznačné určení zahrady v rámci zahradní kolonie. Používá se pro účetní vzthahy, evidenci a platby, je tedy i variabilním symbolem pro bezhotovostní platební styk.

Vzhledem k tomu, že nám současná legislativa v oblasti ochrany osobních údajů neumožňuje zveřejnit přímo jméno na webových stránkách, jsou informace udavány k danému evidenčnímu číslu.

Pokud některý člen ZO ČZS Krupka Maršov nezná evidenční číslo, může jej nalézt na přolžené mapě nebo kontaktovat některého ze členů výboru.