Členská schůze 2019

Zápis z výroční členské schůze ZO KRUPKA – MARŠOV  dne 11.5.2019

Program:

  • Zahájení
  • Placení záloh na elektřinu,výběr  peněz
  • Hospodaření ZO - rozbor
  • Brigády 2019 ,stav nádrže,komunikace,oplocení
  • Volba předsedy a výboru
  • Diskuze
  • Závěr

 

Schůzi zahájil p. Jungwirth minutou ticha za zesnulého p.Badžgoně

Záloha musí být adekvátní výši platby ( ne 1000 Kč při platbě 7000 Kč)

Hospodaření ZO

Brigády  na rok 2018  -   4 hodiny ( dle potřeby )

Osadní řád – dodržování klidu v osadě, zákaz pálení odpadu o víkendech a svátcich,  v sobotu povoleno pouze sekání trávy – další hlučné práce ne !!!

Dodržovat osadní řád – diskotéky – Ne !! Osadní řád najdete na internetu

 

Diskuze:

Pan Vošahlík zjišťuje možnost opravy nádrže pomocí folie  + cenovou  nabídku

Omezit vjezd mot.vozidel v jarních a podzimních měsících, kdy je cesta měkká !!!

V kolonii smí parkovat jen člen ZO, návštěvy NE !

Členové pozemkového fondu uklidí pařezy a větve na manipulační parcele

Pan Zavoral  - zavedení pitné vody na parcely,zájemci se hlásí u pana Matouška

Jednou z povinností člena ZO je placení příspěvků a brigády – zde máme velkou rezervu !

Je povinností členů udržovat svou zahradu – sekání trávy, postřiky atd.(pampelišky, plísně,kadeřavost atd.!)

Kdo nechce používat postřiky chemické a chce bio – tak ať si kupuje BIO POSTŘIKY .

Nepouštět cizí osoby do osady a zavírat pokaždé vrata – nejlépe zamykat !

 

Volby:

  • NOVÝM PŘEDSEDOU SE STAL PAN MATOUŠEK
  • Členové výboru pánové Zavoral, Jungwirth ,Kuřímský, Švarc, paní Víznerová jako pokladní a paní Vynšová